03038 м.Київ, вул. Лінійна, 17 +38 044 585 15 25     +38 050 331 49 82     +38 095 459 65 34
ua ru
Новости Лист Міндоходів «Про митне оформлення товарів» 07.04

Міністерство доходів і зборів України інформує про те, що Верховною Радою України прийнято Закон України від 27 березня 2014 року N 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” (далі – Закон), який набрав чинності з 01.04.2014.

Законом, зокрема, передбачається збільшення до 150 євро митної вартості товарів, операції з ввезення яких на митну територію України незалежно від обраного митного режиму є об’єктом оподаткування податком на додану вартість (підпункт 196.1.16 статті 196), а також зменшення з 300 до 150 євро митної вартості товарів операції з ввезення яких на митну територію України у міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправленнях є об’єктом оподаткування податком на додану вартість (підпункт 196.1.17 статті 196).

З метою забезпечення уніфікованого підходу до застосування норм Податкового та Митного кодексів України щодо особливостей оподаткування товарів у зв’язку із змінами в законодавстві, повідомляємо таке.

Щодо порядку митного оформлення та оподаткування товарів, що надходять у міжнародних поштових та експрес-відправленнях:

Відносини, пов’язані із справлянням митних платежів, регулюються Митним та Податковим кодексами України, іншими законами України з питань оподаткування.

Крім того, згідно зі статтею 270 Митного кодексу України правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, іншими (крім мита) митними платежами встановлюються Податковим кодексом України з урахуванням особливостей, що визначаються цим Кодексом.

Особливості оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях визначені, статтею 234 Митного кодексу України.

Так, товари (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об’єктом оподаткування митними платежами.

У разі перевищення еквівалента 300 євро сумарної фактурної вартості товарів, такі товари оподатковуються митом відповідно до Митного кодексу України та податком на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України.

Так, згідно статті 277 Митного кодексу України об’єктами оподаткування митом, зокрема, є товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України підприємствами (крім випадків, передбачених статтею 234 цього Кодексу), та товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами в обсягах, які підлягають оподаткуванню митними платежами відповідно до розділу XII цього Кодексу.

Податковим кодексом України визначено (підпункт 196.1.17 статті 196), що об’єктом оподаткування податком на додану вартість є товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, що ввозяться на митну територію у несупроводжуваному багажі, пересилаються на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях та на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

Крім того, статтею 191 Податкового кодексу України встановлено особливості визначення бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, та для товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.

Зокрема, відповідно до підпункту 191.1.1 статті 191 у разі ввезення на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), базою оподаткування є їх сумарна фактурна вартість, визначена відповідно до статей 234 та 374 Митного кодексу України.

Таким чином, у разі надходження товарів (за винятком підакцизних) на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, митні платежі не сплачуються.

У разі якщо сумарна фактурна вартість товарів перевищує еквівалент 300 євро, їх оподаткування здійснюється таким чином:

для підприємств:

  • мито – за ставками, визначеними Митним тарифом України (Закон України від 19 вересня 2013 року N 584-VII);
  • податок на додану вартість – за ставкою 20 відс. відповідно до Податкового кодексу України.

для громадян:

  • мито – 10 відс. частини їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро та не перевищує 10000 євро;
  • податок на додану вартість – за ставкою 20 відс. відповідно до Податкового кодексу України.

Щодо порядку митного оформлення та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України суб’єктами господарювання незалежно від обраного митного режиму:

З урахуванням статті 277 Митного кодексу України об’єктами оподаткування митом є товари, що ввозяться на митну територію України, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро.

При цьому підпунктом 196.1.16 статті 196 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податком на додану вартість при ввезенні на митну територію України незалежно від обраного митного режиму визначено товар, митна вартість якого перевищує еквівалент 150 євро.

Таким чином, митне оформлення товарів, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, але не перевищує 150 євро, здійснюється за умови письмового декларування у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 “Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій” та оподатковуються митом за ставками, визначеними Митним тарифом України. При цьому податок на додану вартість не справляється.

Митне оформлення товарів, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, здійснюється за умови письмового декларування у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 “Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій” та оподатковуються митом за ставками, визначеними Митним тарифом України, та податком на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України.

Щодо оподаткування лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення:

Законом передбачається скасування пільг зі сплати податку на додану вартість при ввезенні на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення, що визначались окремим переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 року N 867 “Питання звільнення виробів медичного призначення від оподаткування податком на додану вартість”.

Запроваджена ставка податку на додану вартість у розмірі 7 відс. (пункт “в” статті 193.1 Податкового кодексу України) застосовується по операціях з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 року N 867 “Питання звільнення виробів медичного призначення від оподаткування податком на додану вартість”.

Таким чином, оподаткування податком на додану вартість вказаної категорії товарів при ввезенні їх на митну територію України здійснюється на загальних підставах за ставкою 20 відс. відповідно до пункту “а” статті 193.1 Податкового кодексу України. При цьому, у графі 36 “Преференція” митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа код звільнення не зазначається, у графі 47 “Нарахування платежів” використовується відповідний код способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 року N 1011 “Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій”.

Перший заступник Міністра                                                                  І.О. Білоус

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

03038 м. Київ, вул. Лінійна, 17

тел.: 044 585 15 25
тел./факс: 044 585 55 88

моб.: 050 331 49 82

e-mail: lkuchma@inoforum.com.ua